[siteorigin_widget_vc so_widget_data=”{"widget_class":"SiteOrigin_Widget_Hero_Widget","widget_data":{"frames":[{"content":"<h1>REGULAMIN VCP<\\/h1>\\n<div id=\\"gtx-trans\\" style=\\"position: absolute; left: -29px; top: 37.8px;\\">\\n<div class=\\"gtx-trans-icon\\">\\u00a0<\\/div>\\n<\\/div>\\n","content_selected_editor":"tinymce","background":{"image":5605,"image_fallback":"","size":"full","image_type":"cover","opacity":100,"color":false,"url":"","new_window":false,"loop_background_videos":false,"background_video_opacity":100,"so_field_container_state":"open","videos":[]},"buttons":[]}],"controls":{"autoplay":true,"autoplay_hover":false,"speed":800,"timeout":8000,"nav_color_hex":"#FFFFFF","nav_style":"thin","nav_size":25,"nav_always_show_desktop":false,"nav_always_show_mobile":false,"swipe":true,"unmute":false,"unmute_position":"top_right","background_video_mobile":false,"so_field_container_state":"open"},"layout":{"desktop":{"height":"250px","height_unit":"px","padding":"50px","padding_unit":"px","extra_top_padding":"30px","extra_top_padding_unit":"px","padding_sides":"20px","padding_sides_unit":"px","width":"1280px","width_unit":"px","so_field_container_state":"open"},"mobile":{"height_responsive":"300px","height_responsive_unit":"px","padding":false,"padding_unit":"px","extra_top_padding":false,"extra_top_padding_unit":"px","padding_sides":false,"padding_sides_unit":"px","so_field_container_state":"open"},"vertically_align":true,"so_field_container_state":"open"},"design":{"heading_font":"","heading_color":"#FFFFFF","heading_size":"65px","heading_size_unit":"px","fittext":true,"fittext_compressor":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625,"heading_shadow":50,"text_color":"#F6F6F6","text_size":"16px","text_size_unit":"px","text_font":"","text_shadow":25,"link_color":false,"link_color_hover":false,"so_field_container_state":"open"},"_sow_form_id":"13411499115e31a7f1e1ce5294299837","_sow_form_timestamp":"1647768528139"}}”]

VTEC CUP POLAND 2022

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

VTEC CUP POLAND to liga sportowa przeznaczona dla właścicieli samochodów marki Honda oraz innych samochodów z silnikami Hondy (z warunkowym dopuszczeniem właścicieli samochodów innych marek, w ramach specjalnej klasy). Zawody rozgrywane są w formule time-attack, co oznacza, że zadaniem uczestników będzie uzyskanie najlepszego czasu pojedynczego okrążenia w swojej klasie.

Zawodnicy jeżdżą swoimi samochodami.

Na cykl zawodów składa się sześć rund, odbywających się na sześciu różnych torach (lub innych obiektach zamkniętych od ruchu drogowego). W sezonie 2022 będą to kolejno: Silesia Ring, Tor Modlin, Tor Łódź, Autodrom Jastrząb, Moto Park Ułęż i Tor Poznań. Warunkiem zaliczenia do klasyfikacji końcowej pucharu, jest posiadanie Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND oraz udział w przynajmniej dwóch rundach cyklu. W przypadku wystartowania we wszystkich sześciu rundach, do klasyfikacji końcowej liczy się maksymalnie pięć najlepszych wyników.

Jednak runda cyklu będzie przeprowadzona we współpracy z Hot Hatch Polska (Silesia Ring – 19.03.2022), jedna we współpracy z GT Series Polska (Tor Modlin 30.04.2022)., jedna we współpracy z Time Attack Poland (Tor Poznań 07.08.2022 – do potwierdzenia). Runda na Moto Part Ułęż również zostanie przeprowadzona we współpracy, jednak jej szczegóły nadal są ustalane.

Dokładne informacje organizacyjne na temat poszczególnych rund i ich terminów, będą podawane na stronie VTEC CUP POLAND na portalu Facebook (www.facebook.com/vteccuppoland), w Wydarzeniach dotyczących poszczególnych rund oraz na stronie www.vteccup.pl

Do zapisów na poszczególne eliminacje w pierwszej kolejności mają dostęp osoby posiadające Kartę Zawodnika VTEC CUP POLAND, to znaczy posiadające samochód marki Honda i wpłacone wpisowe na sezon 2022.

Organizatorami VTEC CUP POLAND są:

AutoWitolin Grzegorz Szenk
Grochowska 85

04-186 Warszawa

Zeromedia Mateusz Jarzombek
Rudzka 8

47-440 Górki Śląskie

Kontakt z organizatorami odbywa się mailowo pod adresem kontakt@vteccup.pl lub pod numerami 604 214 206 (Mateusz Jarzombek) lub 603 725 820 (Grzegorz Szenk)

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA W VTEC CUP POLAND

2.1 WARUNKI UCZESTNICTWA

 • posiadanie i użytkowanie w ramach pucharu samochodu marki Honda lub innego samochodu, napędzanego silnikiem Hondy; Samochód powinien posiadać ważne badania techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC; Odstępstwa od tych warunków będą rozpatrywane indywidualnie.
 • posiadanie ważnego Prawa Jazdy lub zgody opiekuna prawnego na udział w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich, mających udokumentowane doświadczenie w motorsporcie)
 • posiadanie Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND; Zawodnik nieposiadający karty również może być dopuszczony do udziału w zawodach, jednak jego wyniki nie będą wliczane do klasyfikacji sezonowej.

2.2 KARTA ZAWODNIKA VTEC CUP POLAND

Zgłoszenie zawodnika, oraz zakup Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND odbywa się poprzez stronę internetową www.vteccup.pl. Aby zgłoszenie przebiegło pomyślnie należy:

 • przesłać wszystkie konieczne dane oraz zdjęcie samochodu poprzez formularz w sekcji „ZAPISZ SIĘ!” (górne menu strony); PODANE DANE MUSZĄ ODZWIERCIEDLAĆ STAN FAKTYCZNY
 • Przesłać zdjęcie samochodu poprzez wtyczkę przygotowaną na podstronie “ZAPISZ SIĘ” 
 • zakupić przedmiot „KARTA ZAWODNIKA VTEC CUP POLAND” w sekcji „SKLEP”

Koszt Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND w sezonie 2022 wynosi 129zł (239zł w wariancie z bluzą).

Zakup karty pozwala na:

 • udział zawodnika w zawodach pucharu VTEC CUP POLAND w sezonie 2022, wraz z zaliczeniem do klasyfikacji końcowej w ramach danej klasy, oraz klasyfikacji generalnej (która pełni charakter jedynie informacyjny i poglądowy). Zaliczenie do tych klasyfikacji oznacza jednocześnie możliwość otrzymania nagród za czołowe miejsca w każdej rundzie, oraz w całym sezonie;
 • pierwszeństwo zapisu na poszczególne rundy pucharu (zawodnicy bez karty będą zapisywani tylko w przypadku braku chętnych zawodników posiadających kartę)
 • zamieszczenie profilu zawodnika wraz ze zdjęciem samochodu na stronie www.vteccup.pl w sekcji „NASI ZAWODNICY”;
 • zniżkę na pozostałe gadżety VTEC CUP POLAND;
 • dostęp do kompletu zdjęć w dużej rozdzielczości, pochodzących od akredytowanych fotografów pucharu 
 • dostęp do grupy Facebookowej „VTEC CUP POLAND – grupa zamknięta”, gdzie poruszane będą kwestie organizacyjne, pomysły na kolejne rundy, rozwiązywane niejasności oraz gdzie można podyskutować na tematy techniczne dotyczące samochodów, modyfikacji, torów;
 • inne korzyści wynikające ze współpracy ze sponsorami, partnerami;

Zakup Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND pełni rolę opłaty wpisowej na sezon 2022. Dochód z zakupu tej karty zostanie przeznaczony na przygotowanie oprawy wizualnej zawodów, opłacenie usług związanych z rozpoczęciem działalności pucharu (strona internetowa, grafiki itp.).

2.3 INNE INFORMACJE DOT. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zakup Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND jest możliwy podczas trwania całego sezonu, jednak po 3 rundach, zawieszamy otwartą możliwość jej zakupu przez sklep (zakup tylko po kontakcie z organizatorem). Jej cena jest stała i nie zmienia się w zależności od terminu zakupu. W wypadku zakupu karty w trakcie trwania sezonu, zawodnik jest świadomy straty punktowej wynikającej z opuszczenia minionych rund pucharu.

Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny.

Start dwóch zawodników w jednym samochodzie jest możliwy, pod warunkiem posiadania przez obu zawodników Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND, oraz opłacenia przez nich wpisowego na daną rundę.

Opłata wpisowa na każdą rundę jest płatna osobno a jej wysokość zależy od toru na którym runda jest przeprowadzana. Opłata uiszczana jest przez zakup odpowiedniego „produktu” na stronie www.vteccup.pl. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie www.vteccup.pl oraz w wydarzeniach na Facebooku odpowiadających poszczególnym rundom. Maksymalna liczba uczestników w danej rundzie zależy od toru na którym przeprowadzona zostanie runda i zostanie ogłoszona na stronie www.vteccup.pl i na wydarzeniu (Facebook) promującym daną rundę. O uczestnictwie w rundzie decyduje kolejność wpłynięcia prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

Ostateczny termin zgłoszeń udziału w danej rundzie pucharu upływa na trzy dni przed imprezą lub w przypadku wykupienia wszystkich dostępnych miejsc.

2.4 ZWROTY

Zwrot Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND może nastąpić bez podania przyczyny do 14 dni od daty zakupu. Przysługuje wtedy zwrot 100% poniesionych kosztów, pod warunkiem zwrotu bluzy VTEC CUP POLAND w stanie nieużywanym i nienaruszonym (jeśli została zakupiona i wydana).

Zwrot opłaty wpisowej za daną rundę nastąpi w przypadku kiedy:

 • impreza została odwołana z winy organizatora;
 • zgłoszenie zostało opłacone, ale nie zostało przyjęte;
 • zawodnik zrezygnował z udziału bez podania przyczyny do dwóch tygodni od zakupu lub w późniejszym okresie w uzasadnionym przypadku (awaria samochodu, choroba, nieprzewidziane zdarzenie);
 • na dwa tygodnie przed daną rundą, przy czym zwrot pełnej kwoty możliwy jest tylko w przypadku znalezienia zawodnika zastępczego lub w przypadku innych indywidualnych ustaleń z organizatorem;

 

3. PODZIAŁ NA KLASY ORAZ WARUNKI TECHNICZNE DOT. SAMOCHODÓW

Klasyfikacja pucharu VTEC CUP POLAND opiera się na dwóch głównych typach klas:

 • STREET dla samochodów ulicznych, bez znacznych modyfikacji;
 • PRO dla samochodów przygotowanych do rywalizacji torowej;

Klasy te podzielone są na mniejsze podklasy. Dodatkowo utworzona zostaje klasa OPEN, w przypadku uczestnictwa zawodników startujących samochodami marki innej niż Honda.

3.1 KLASY STREET

Do klasy STREET zaliczamy samochody seryjne, niezależnie od typu zainstalowanego silnika, startujące na oponach z homologacją drogową, z modyfikacjami nie posuniętymi w znaczący sposób.

Dopuszczalne modyfikacje w klasie STREET:

 • modyfikacje silnika (w tym zmiany silnika na inny), układu napędowego (oprócz sekwencyjnych i kłowych skrzyń biegów. Auta doładowane rozpatrywane indywidualnie);
 • montaż dodatkowych elementów chłodzenia (układ chłodzenia oleju, większe chłodnice);
 • modyfikacje zawieszenia, które nie ingerują w konstrukcję samochodu;
 • modyfikacje układu hamulcowego, które nie ingerują w konstrukcję samochodu (hydrauliczny hamulec ręczny nie jest dopuszczony);
 • montaż fotela/foteli kubełkowych;
 • montaż szelkowych pasów bezpieczeństwa;
 • montaż kierownicy sportowej;
 • klatka bezpieczeństwa lub rollbar (tylko zainstalowane w sposób nie wymagający usuwania elementów wnętrza);
 • montaż elementów wizualnych niemających szczególnego wpływu na aerodynamikę samochodu (proste dokładki, lotki zbliżone do seryjnych, niestandardowe lusterka, naklejki);
 • koła w rozmiarze innym niż seryjny;
 • zasilanie benzyną, olejem napędowym lub gazem LPG;

Zabronione modyfikacje w klasie STREET:

 • sekwencyjna skrzynia biegów lub skrzynia biegów o prostych zębach (kłowa);
 • usuwanie elementów wnętrza (osłony plastikowe, deska rozdzielcza, panele wnętrza, boczki, podsufitki, dywan, kanapa (patrz: wyjątek niżej), fotele);
 • zaawansowane elementy aerodynamiczne (splitter, płaska podłoga, progi, dyfuzor, niestandardowe skrzydło tylne);
 • zastąpienie oryginalnych elementów nadwozia odpowiednikami z materiałów lekkich [dotyczy: drzwi, niestandardowe zderzaki, dach, szyberdach, błotniki, tylna klapa; nie dotyczy: lotka tylna seryjna lub bliska seryjnej (typu: Spoon/TypeR), dokładki, blenda pod tablicę rejestracyjną(również tzw. „burta” w Hondzie Civic piątej generacji) oraz maska (pod warunkiem zachowania seryjnego charakteru samochodu)];
 • zastąpienie oryginalnych szyb szklanych innym materiałem (laminat, poliwęglan itp.)
 • ingerencja w konstrukcję podwozia i nadwozia (wycinanie elementów nadwozia oraz podwozia, poszerzenia, wide body kity;
 • opony typu SLICK

 

Klasa STREET dzieli się na dwie podklasy:

 • STREET (dla samochodów jw., których stosunek mocy do masy nie przekracza 0,18KM/kg
 • STREET +  (dla samochodów jw., których stosunek mocy do masy przekracza 0,18KM/kg + dla samochodów STREET, z których została wyjęta tylna kanapa)

WYJĄTEK: W przypadku usunięcia tylnej kanapy w samochodzie klasy STREET, przechodzi on do klasy STREET+ a nie do odpowiadającej silnikowi klasy PRO. 

UWAGA!
Moc brana pod uwagę przy liczeniu współczynnika nie jest mocą katalogową. Optymalnie, powinna być udokumentowana pomiarem na hamowni. Jeśli takiego pomiaru nie było, podana moc powinna być wartością UCZCIWIE oszacowaną na podstawie zastosowanych modyfikacji, przy założeniu punktu wyjścia jakim jest oryginalna seryjna moc danego silnika (zdrowy, sprawny silnik).

ZE WZGLĘDU NA POLE DO NADUŻYĆ, PODANA MOC NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ SERYJNA MOC SILNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SAMOCHODZIE!

W przypadku klas STREET waga samochodu POWINNA być wagą z dowodu rejestracyjnego. Zakładając że samochód zachowuje seryjny charakter, nie powinna ona odbiegać zbytnio od stanu rzeczywistego. Zastosowane modyfikacje nie mają wpływu na ten warunek (tzn. zainstalowanie cięższego silnika nie zmienia faktu, że podana masa pojazdu zwiększy się).

Wartości i informacje podane przy rejestracji mogą być weryfikowane w trakcie trwania sezonu.
W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, należy jak najszybciej powiadomić organizatora.
W przypadku znacznej frekwencji klas STREET, zostanie rozpatrzony dodatkowy podział.

* Hondy Civic TypeR IX oraz X generacji niemodyfikowane, których moc jest bliska seryjnej startują w klasie STREET+. Jeśli modyfikacje, szczególnie remap zostały zrobione i auto mocno przekracza seryjne parametry (moc powyżej 350KM), zostanie przeniesione do K PRO. 

SAMOCHODY DOŁADOWANE SĄ ROZPATRYWANE INDYWIDUALNIE!

3.2 KLASY PRO

Do klasy PRO zaliczamy samochody zmodyfikowane w sposób bardzo zaawansowany, często taki, który nie dopuszcza poruszania się po drogach publicznych.

Klasy PRO dopuszczają pełne spektrum modyfikacji samochodu, w tym wszystko to, co zostało zabronione dla klas STREET.

Klasa PRO dzieli się na trzy podklasy, w których decydującym czynnikiem jest typ silnika (seria):

D PRO – dla samochodów wyposażonych w silniki D serii (ale także serii L, R, F SOHC a także serii B bez systemu VTEC);

B PRO – dla samochodów wyposażonych w silniki B serii (ale także serii H do 220KM);

K PRO – dla samochodów wyposażonych w silniki K serii (ale także serii H powyżej 220KM, J, C, F DOHC np. F20C);

W samochodach spełniających wymagania klas PRO doładowanie silnika przy pomocy turbosprężarki, kompresora, podtlenku azotu lub kombinacji tych systemów przenosi samochód o klasę wyżej. Przykład: samochód z doładowanym silnikiem D16Z6, wystartuje w klasie B PRO). Doładowane silniki K serii pozostają w klasie K PRO.

Uwaga! W sezonie 2022 eksperymentalnie wprowadzone zostają dodatkowe (nieobowiązkowe) regulacje mające uatrakcyjnić rywalizację w poszczególnych klasach PRO. Ustalone zostają pewne granice współczynnika moc/masa dla poszczególnych klas. Graniczne wartości nie są jawne, aby nie stwarzać możliwości do manipulacji i nadużyć. W przypadku kiedy dany zawodnik wykroczy poza granice klasy, zostanie indywidualnie poinformowany o tej sytuacji i otrzyma propozycję przejścia do klasy niższej lub wyższej. Decyzja należy do samego zawodnika. 

3.3 POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODZIAŁU NA KLASY

WAŻNE! W przypadku wykorzystywania opon typu SLICK, polegamy na regulaminie toru na którym odbywa się dana runda. Podczas większości rund, zawodnicy klas PRO mogą korzystać z tego typu opon bez ograniczeń, jednak w niektórych wypadkach (Tor Poznań) w celach bezpieczeństwa, konieczne jest wyposażenie samochodu w klatkę bezpieczeństwa.

Samochody innych producentów, ale wyposażone w silniki Hondy przydzielone zostaną do odpowiedniej klasy STREET jeśli spełniają jej wymagania. Samochody nie spełniające wymagań klasy STREET, zostaną przydzielone do klasy PRO odpowiadającej silnikowi w nich zamontowanemu. W przypadku samochodów typu Ariel Atom, bolidów lub kit carów sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie. Możliwe jest przydzielenie ich do klasy OPEN, nawet jeśli spełniają wymagania klasy, jednak ich udział mocno zaburzy możliwość uczciwej rywalizacji.

Samochody Hondy z silnikami innych producentów rozpatrzone zostaną indywidualnie.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, zostanie utworzona klasa OPEN, obejmująca wszystkie samochody niebędące samochodami marki Honda. W tej klasie nie wprowadza się dodatkowych podziałów.

W każdej z klas w każdej rundzie oraz w klasyfikacji końcowej nagradzane są trzy najlepsze wyniki (podium). Prowadzona i nagradzana jest także klasyfikacja generalna (łączona), w której liczone są wszyscy zawodnicy bez względu na klasę.

W sezonie 2022 wymagana jest minimalna ilość trzech zawodników zarejestrowanych w danej klasie. W przypadku niespełnienia tego warunku, klasa nie zostanie otwarta, a zapisani w niej zawodnicy zostaną przyporządkowani do innej, najbliższej im klasy.

Ramy przydziału do poszczególnych klas są precyzyjnie określone. W przypadku braku zgody co do przydziału, przysługuje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 7 dni. W przypadku odwołania, zawodnik zostanie poproszony przez organizatora o indywidualną rozmowę, dodatkowe informacje a w razie potrzeby dokładne zdjęcia samochodu. Po dokładnej inspekcji samochodu, odwołanie zostanie przyjęte lub odrzucone.

 

UWAGA!

Celowe wprowadzanie organizatorów i innych zawodników w błąd poprzez podanie nieprawdziwych lub zafałszowanych danych jest oszustwem i w rażący sposób narusza zasady fair-play oraz przepisy tego regulaminu. Działania takie zostaną objęte konsekwencjami w postaci wykluczenia z danej rundy zawodów lub całego cyklu.

W przypadku dyskwalifikacji zawodnika spowodowanej próbą oszustwa opłata za Kartę Zawodnika oraz za start w danej rundzie NIE ZOSTANĄ ZWRÓCONE!

 

4. ZASADY PUNKTACJI PUCHARU

4.1 KLASYFIKACJA KOŃCOWA W KLASACH

W klasyfikacji dla poszczególnych klas punktowane jest 10 miejsc. Punkty rozkładają się następująco:

Miejsce: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkty: 25 20 16 13 10 8 6 4 2 1

 

4.2 KLASYFIKACJA GENERALNA

UWAGA! Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją nieoficjalną, pełniącą tylko funkcje poglądowe. Możliwe jest przyznawanie w tych klasach nagród specjalnych i dodatkowych, jednak jest ona jedynie elementem dodatkowym pucharu VTEC Cup Poland.

W klasyfikacji generalnej całego pucharu punktowane jest 30 miejsc. Punkty rozkładają się następująco:

– miejsca 1-15:

Miejsce: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkty: 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16

– miejsca 16-30:

Miejsce: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkty: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

4.3 ZASADY KLASYFIKACJI (dotyczy zarówno klasyfikacji w klasach jak i generalnej)

Warunkiem uwzględnienia w klasyfikacjach końcowych jest posiadanie oficjalnej Karty Zawodnika VTEC CUP POLAND, oraz udział w minimum 2 rundach pucharowych.

Do klasyfikacji końcowej zaliczamy punkty z maksymalnie pięciu rund z najlepszym wynikiem, co oznacza, że gorszy wynik, problemy techniczne lub nieobecność na jednych zawodach nie wyklucza możliwości walki o najwyższe stopnie podium. Obecność na mniej niż pięciu rundach jest decyzją samego zawodnika i wiąże się ze stratą punktową.

Jeśli dojdzie do remisu punktowego wśród zawodników zajmujących miejsca na podium, decyduje większa liczba przejechanych rund pucharowych. W przypadku braku rozstrzygnięcia, zadecyduje liczba pierwszych, drugich oraz trzecich miejsc. Ostatecznym warunkiem rozstrzygającym, jest niższa suma czasów poszczególnych rund.

Każda runda cyklu powinna być przejechana tym samym samochodem. Przypadki kiedy nie będzie to możliwe będą rozpatrywane indywidualnie, aczkolwiek należy liczyć się z możliwością nie zaliczenia tej rundy do klasyfikacji punktowej sezonu.

Organizator przewiduje możliwość utworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

5. PRZEBIEG ZAWODÓW

5.1 BEZPIECZEŃSTWO

 • Uczestniczenie w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest SUROWO ZABRONIONE. Każdy kierowca, który złamie ten przepis i dopuści się jazdy pod wpływem, podlega natychmiastowej i nieodwołalnej dyskwalifikacji z całego sezonu pucharu VTEC CUP POLAND;
 • Uczestnictwo w odprawie oraz stosowanie się do zasad tam przedstawionych (flagi) jest obowiązkowe
 • KAŻDY kierowca startujący w zawodach VTEC CUP POLAND, musi mieć założony i zapięty kask bezpieczeństwa podczas trwania całej sesji pomiarowej. Obowiązek ten dotyczy również pasażerów;
 • Każdy samochód zgłoszony do udziału musi być wyposażony w ważną gaśnicę ogniową;
 • Każdy samochód startujący w zawodach VTEC CUP POLAND, musi być sprawny technicznie. Nie mogą wyciekać z niego żadne płyny eksploatacyjne. Elementy odpowiadające za bezpieczeństwo MUSZĄ być zamontowane w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką techniczną. Stwierdzenie złego stanu technicznego samochodu może być przyczyną dyskwalifikacji zawodnika do czasu usunięcia usterki;
 • Z samochodu należy usunąć wszystkie luźne, nie przymocowane przedmioty.
 • W parku maszyn obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h oraz zakaz jazd testowych, grzania opon, jazdy bez określonego celu;
 • Zjazd do DEPO i wyjazd na tor powinien przebiegać z ograniczoną prędkością, przy zachowaniu szczególnej ostrożności i wszelkich zasad bezpieczeństwa;
 • Ściganie się jest zakazane. Wyprzedzanie dozwolone jest tylko w momencie, kiedy poprzedzający pojazd jasno sygnalizuje chęć przepuszczenia pojazdu jadącego za nim (włączenie prawego kierunkowskazu, obranie nienaturalnej, szerokiej linii jazdy);

 

5.2 ORGANIZACJA

 • Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce zawodów ma obowiązek niezwłocznie udać się do Biura Zawodów w celu odebrania pakietów startowych (naklejki, transponder);
 • Każdy zawodnik ma obowiązek podpisać wszystkie wymagane oświadczenia jako potwierdzenie zaznajomienia się z regulaminem pucharu VTEC CUP POLAND oraz regulaminem toru;
 • Każdy uczestnik ma obowiązek okleić samochód otrzymanymi naklejkami, stosując się do wskazówek organizatora;
 • Udział w odprawie jest bezwzględnie obowiązkowy;
 • Każdy zawodnik podczas swojej próby ma możliwość zabrania ze sobą jednego pasażera (pilota). Pasażer musi podpisać specjalne oświadczenie, posiadać kask oraz zapięte pasy bezpieczeństwa;
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej, porządku (całkowity zakaz śmiecenia) oraz postępowania w duchu sportowej rywalizacji;

 

5.3 KARY

 • Niedopuszczenie do startu: stan odurzenia, brak zgłoszenia, brak wpisowego, niepodpisanie wymaganych oświadczeń, nieobecność na odprawie, samochód niespełniający wymagań regulaminu;
 • Wykluczenie z próby: brak kasku, niezapięte pasy, niesportowe zachowanie, niestosowanie się do poleceń organizatora i obsługi toru; łamanie zasad określonych w regulaminach oraz podczas odprawy;
 • Wykluczenie z rundy lub całej serii VTEC Cup Poland. W przypadku wyjątkowo niesportowego zachowania, prób oszustwa, nagminnego łamania postanowień regulaminu lub zasad fair play, organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z dalszego uczestnictwa w pucharze.

 

5.4 PROTESTY I INTERWENCJE

Każdy uczestniczący w rundzie zawodnik ma prawo wnieść swój sprzeciw wobec zaistniałych na torze sytuacji, niesportowego zachowania rywali, prób oszustw czy niewłaściwie zinterpretowanych wyników. Protest taki musi być skierowany do organizatorów. Protesty należy zgłaszać bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia. Protesty wniesione później niż 15 minut po zaistnieniu zdarzenia nie będą rozpatrywane.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Podczas każdej imprezy, oprócz niniejszego regulaminu, obowiązuje również regulamin obiektu (toru), na którym impreza się odbywa, oraz regulamin ewentualnych partnerów, będących współorganizatorami imprezy.

Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia swojego, innych uczestników, lub któregokolwiek z podmiotów współpracujących z organizatorami w celu realizacji pucharu VTEC CUP POLAND odpowiedzialny jest wyłącznie uczestnik, który takiego zniszczenia lub uszkodzenia dokonał.

Regulamin został stworzony przez organizatora ligi, który ma on pełną wiedzę na temat jego treści. W przypadku nieścisłości lub sporów, organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji przedstawionych w nim ustaleń. Podczas całego okresu obowiązywania niniejszego regulaminu, organizator ma prawo wydawać dodatkowe komunikaty, instrukcje, regulaminy uzupełniające, a także modyfikować zapisy niniejszego regulaminu.

Organizator ma prawo odwołać poszczególne części pucharu lub rozgrywki w całym sezonie. W takim przypadku uczestnikom przysługuje pełny zwrot kosztów poniesionych na zakup Karty Zawodnika i kuponów wstępu na poszczególne rundy.

 

Więcej informacji na temat ligi pod adresem:

www.vteccup.pl

Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie www.vteccup.pl, lub napisz na adres:

kontakt@vteccup.pl


ZAŁĄCZNIK 1 – KALENDARZ RUND PUCHAROWYCH – VTEC CUP POLAND

19.03.2022 – Silesia Ring*

30.04.2022 – Tor Modlin**

25.06.2022 – Tor Łódź

07.08.2022 – Tor Poznań****

03/10/11.09.2022 – Moto Park Ułęż***

09.10.2022 – Tor Jastrząb

*Runda przeprowadzana we współpracy z Hot Hatch Polska
**Runda przeprowadzana we współpracy z GT Series Polska
*** Współpraca przy organizacji rundy zostanie dopiero ogłoszona
****Runda przeprowadzana we współpracy z Time Attack Poland (do potwierdzenia)